Baanreglement en statuten

Baanreglement
Het baanreglement is hier te vinden of in het clubhuis, aan de zijde van baan 1.
De belangrijkste regels staan hieronder per onderdeel nog eens genoemd.

Gebruik van de banen

  •     De banen 1 en 2 zijn uitsluitend bestemd voor seniorleden
  •     Jeugdleden mogen tot 18.00 uur ‘s middags op de banen 3, 4, 5 en 6 spelen.
  •     Na 18u mogen jeugdleden ouder dan 12 eveneens op de banen 3, 4, 5 en 6 spelen.
  •     Na 18u mogen jeugdleden jonger dan 12 samen met seniorleden op baan 5 en 6 spelen.
  •     Indien de banen 1 en 2 niet gebruikt worden en seniorleden op baan 3, 4, 5 of 6 spelen, mogen de jeugdleden de seniorleden verzoeken op baan 1 of 2 te gaan spelen, om zo ruimte op de voor de jeugdleden te maken.

Tenniskleding
Witte tenniskleding en officiële tennisschoenen zijn verplicht.

Afschrijven
Afschrijven van een baan geschiedt door de volledige namen met start- en eindtijd bij de betreffende baan op het krijtbord te noteren. Ook als het rustig is op het park dient men af te schrijven . Voor jonge  jeugdleden worden de begeleiders gevraagd om voor ze af te schrijven.
Voor twee personen mag een half uur worden afgeschreven, voor drie of vier personen mag drie kwartier worden afgeschreven. Indien alle banen bezet zijn, dient afgeschreven te worden opeenvolgend op die baan waar men al het langst staat te spelen.

Introduceren
Per seizoen mag maximaal drie keer dezelfde persoon worden geïntroduceerd. De introducé dient  in het introductieboek achter de bar te worden bijgeschreven, of de melding op de strippenkaart moet getoond worden. Introduceren kost € 10,00 per keer en dient aan de bar afgerekend te worden. Jeugdleden mogen door de week tot 18.00 uur gratis iemand introduceren.

Banen slepen
Iedereen dient altijd na te hebben getennist de baan te slepen.

Telefoneren op het park
Van iedereen die op het park aanwezig is en die wordt gebeld of die wil bellen, wordt gevraagd om rekening te houden met de andere leden die aan het tennissen zijn. Dus niet bellen op de baan, op de paden tussen de achterbanen, in de zitruimte van het clubhuis of op het terras, wel bijvoorbeeld achter het clubhuis, in het trappenhuis of op het grasveld. En de telefoon verder op stil of uit!

Het park
Er wordt veel tijd, energie en geld aan de tuin besteed. Ook de hekwerken, het (terras) meubilair en andere zaken op de club kunnen kapot. Er wordt van de kinderen en volwassenen verwacht dat ze hier rekening mee houden en op een normale manier gebruik maken van de faciliteiten op het park. Ook wordt  gevraagd rekening te houden met andere mensen op het park. Kinderen kunnen vrij spelen op het grasveld naast baan 1, waarbij spelende leden niet gehinderd mogen worden.

Verantwoordelijkheid
De tennisclub, de tennisleraren en het buffetpersoneel zijn niet verantwoordelijk voor uw spullen.  Van ouders en begeleiders wordt verwacht dat ze zelf toezicht houden op hun kinderen.

STATUTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Baanreglement 2022

 

Huishoudelijk-reglement.pdf statuten-november-2007.pdf Baanreglement 2022.pdf