Wisseling voorzitterschap

Arthur Romijn heeft per 1 Juni het voorzitterschap van Jorrit van der Togt ad interim overgenomen en is per direct toegetreden tot het bestuur.
Jorrit heeft met heel veel plezier deel uitgemaakt van het Bestuur.  Zijn nieuwe (internationale) baan per 1 juni valt helaas niet te combineren met het goed uitoefenen van het voorzitterschap.
Gelukkig is Arthur bereid gevonden om het bestuur te komen versterken.  Arthur is al jaren lid bij ons. Zijn achtergrond in management en marketing is een welkome aanvulling bij het invullen van de voorzittersrol. Een en ander zal natuurlijk op de formele ALV van Februari volgend jaar worden gefinaliseerd.

Vacature Secretaris en andere commissies

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris.
Als secretaris bestaat je taak met name uit het voorbereiden en de verslaglegging van de jaarlijkse ALV, de voorbereiding en vastleggen van de bestuursvergaderingen en het beheren van de bestuursmail.
Het is een mooie ervaring om vanuit het bestuur mee te helpen om onze club ook in de toekomst te laten bloeien. In deze tijd is het een uitdaging met elkaar te bouwen aan een toekomstbestendige club waar iedereen het naar zijn zin heeft. Besturen is teamwork, daarbij hoort het voeling houden met wat er leeft bij de leden en daar vertaling aan geven.

Zin om een bijdrage aan je club te leveren en deel uit te maken van een gezellig team?

Meld je aan bij bestuur@tcparkmarlot.com of neem contact op met Elke Dobbinga.
Daarnaast vragen wij versterking van onder meer de Technische Commissie, als je iets voor onze club wilt doen en zo onze club wilt helpen vragen wij je dit via bestuur@tcparkmarlot.com kenbaar te maken.
Uiteraard bekijken we de reacties vertrouwelijk.

 

Comments are closed.