Overlijden Jaap Ensing

Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Jaap Ensing op 87 jarige leeftijd is overleden.

Jaap was zeer actief op de tennisclub, onder meer in technische commissie en in de tuin commissie.

Wij wensen zijn familie en naasten sterkte met dit verlies.

Het Bestuur

Best Bestuur,

Martine en ik betreuren het verlies van Jaap.

Een cultuurgevoelig persoon op Chinees en Japans porcelein gebied is niet meer.

Jaap was en is in onze gedachte altijd een zeer interessante man en prettig persoon.

Ons medeleven met de nabestaanden !

Martine en Fred (van de Siepkamp)

Comments are closed.