Opening tennisseizoen 2019 TC Park Marlot

Beste Marlot-leden en donateurs!

Met veel plezier nodigen we jullie uit voor de opening van ons park op zaterdag 16 maart om half 11 ’s ochtends, met het traditionele hijsen van de vlag.

Met het huidige weer staan wij al te trappelen in onze tennisschoenen om een balletje te slaan.
De commissies, Jade en Lennart, en het Bestuur zijn volop bezig om weer een geslaagd en gezellig tennisseizoen voor te bereiden.

Op korte termijn start de voorjaarscompetitie en de jeugdteams zijn ook al opgetuigd.

We zullen binnenkort een kalender met de ingeplande activiteiten voor komend seizoen beschikbaar hebben.

Op 23 maart is er een klusdag van 10.00 uur  tot 15.00 uur: oproep aan vrijwilligers om enige hand en spandiensten te verrichten, u kunt ieder moment instromen; er zijn diverse klusjes waaronder verf- en schoonmaakwerk, mogelijk ook met hulp van competitieteams die dan hun eerste training hebben,

Op 24 maart is de kick off voor de competitie spelende jeugd, natuurlijk is iedereen welkom, nader nieuws volgt!

Graag melden we u de belangrijkste punten uit onze ALV van 11 februari jl. We mochten ons verheugen op een enthousiaste en een positief gestemde bijeenkomst:

1.    onze oud voorzitter Wietske Zeper is unaniem benoemd tot erelid vanwege haar talrijke inspanningen op het gebied van baanverlichting en baanrenovatie.

2.    de Immeschaal is uitgereikt aan Mark van Beusekom, vanwege zijn uitgebreide (bestuurs) activiteiten voor en bijdragen aan onze club.

3.    Ons park is op verzoek van de leden vergadering en na stemming tot rookvrij park verklaard. Er mag niet meer worden gerookt.

4.    Vriendelijk verzoek aan alle leden om de hele baan te slepen na het tennissen om zo mosvorming te voorkomen en de banen goed te onderhouden.

5.    De contributies zullen voor juniorleden t/m 11 jaar worden verhoogd naar 120 euro, voor juniorleden van 12 tot 17 jaar naar euro 145. Met deze contributie zitten we nog steeds laag ten opzichte van andere parken om ons heen.

6.    Voor senioren wordt het lidmaatschapsgeld licht verhoogd naar 270 euro.

7.    Gaarne aandacht van ons allen ter naleving van witte kleding.  Er zal een bordje “ witte kleding verplicht” bij de ingang van het park worden geplaatst. Verzoek om introducés, groen-geel leden en zomeractieleden in (overwegend) wit te laten spelen.

8.    Wat de tuin betreft: onze huishovenier wees ons op de onveiligheid van de dennen langs baan 2 met het advies om tot kappen over te gaan,  hierover zal een “second opinion” worden gevraagd.

9.    De ballenuitgifte door de club zal voorlopig gecontinueerd worden en tijdens de zomer zal geëvalueerd worden hoe dit is verlopen. De huidige praktijk is dat er helaas teveel ballen zoek raken. Dringend verzoek aan de leden de ballen te retourneren aan de bar en buiten het hek geslagen ballen op te sporen.

10.    De vorig jaar ingestelde hondenpilot wordt gecontinueerd. Alleen bij goed vervolg, alleen honden van clubleden, aangelijnd op het park, niet in het clubhuis met uitzondering van de hond van onze pachter.

11.    Een verlenging van het speelseizoen wordt overwogen voor een aantal dagen per week bij goed weer.

12.    Er zijn 2 nieuwe commissies ingesteld:
a.    De clubhuiscommissie: deze zal voorstellen doen voor verfraaiing en verzorging van ons clubhuis;
b.    De evenementencommissie: zal enige evenementen door het jaar heen op de agenda zetten en organiseren.

13.    De kennismakings/welkomcommissie is opgeheven: nieuwe leden zullen op andere wijze voorbereid worden op regels en gewoontes van de club op een vaste clubavond (nog te benoemen) in combinatie met clinic en andere activiteiten en betrokkenheid via de evenementen commissie.

14.    Het bestuur zal zich inspannen voor een goede balans in baanbezetting en activiteiten voor jeugd en senioren.

Graag tot ziens bij de opening, er kan meteen getennist worden, als de weergoden dat toelaten!

Met sportieve groet

Het bestuur van TC Park Marlot

Jorrit, Manon, Marc, Aad en Elke

Comments are closed.