Inschrijving Onderlinghe Clubkampioenschappen 2020. Het toernooi wordt gecombineerd met de Jeugd Onderlinge.

2020 is een vreemd jaar, ook voor d’ Onderlinghe. Normaliter zijn in de huidige periode de clubkampioenschappen in volle gang.

We hebben als TC getwijfeld of – en zo ja wanneer en in welke vorm – de Onderlinge in dit jaar doorgang zou kunnen vinden. Uiteindelijk is het min of meer spontane plan ontstaan om deze (ongeveer) in de periode van het Open Toernooi – dit evenement is helaas geannuleerd – te spelen. We hebben de Onderlinghe in vergelijking tot het Open Toernooi een week naar voren geschoven, zodat deze zo weinig mogelijk conflicteert met de schoolvakanties.

De Onderlinghe zal in 2020 starten op zaterdag 4 juli voor zowel de junioren als de senioren. Op zaterdag 11 juli zullen de finales voor de junioren gespeeld worden, op zondag 12 juli de finales voor de senioren. De juniorenwedstrijden zullen zoveel mogelijk overdag gespeeld worden, de seniorenwedstrijden in de avonduren.

Nieuw is dit jaar de Veteranen Onderlinghe. Op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli zal er tussen 10 uur ’s ochtends en twee uur ’s middags een ‘veteranen’ toernooi georganiseerd worden. De heren (65+) en dames (60+) kunnen zich voor één van beide dagen als koppel (herendubbel, damesdubbel) inschrijven en in een onderlinge competitie (partijtjes van 30 minuten) uitvechten wie het sterkste koppel van de dag is. De dagwinnaars zullen op de finaledag (12 juli) in een herendubbel- en damesdubbelfinale uitvechten wie het sterkste veteranenkoppel van Park Marlot is.

Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is momenteel nog steeds dat mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Binnen mogen maximaal 30 personen bijeenkomen. Voor Park Marlot geldt dat het clubhuis en het terras bij baan 1 en 2 gezamenlijk een restaurant vormen; in het restaurant mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Publiek is in principe gewoon welkom tijdens de Onderlinghe, mits iedereen altijd 1,5 meter afstand bewaart! De op Marlot getroffen maatregelen (fiets buiten park, looproute, handen wassen etc.) blijven onverminderd van kracht.

De Rijksoverheid geeft aan dat – als de situatie het toelaat – de bovenstaande uitgangspunten per 1 juli verder versoepeld kunnen worden. Vanwege deze onzekerheden is het nu nog niet duidelijk hoe het protocol voor Park Marlot er tijdens de Onderlinge precies uit zal zien. Hierover zal op een later tijdstip nader gecommuniceerd worden.

Je kunt je inschrijven via de volgende link:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=7963266C-ED13-4032-99C8-A9637004BA33.

Mocht je problemen ondervinden bij het inschrijven, dan kun je de inschrijving ook per mail aan de TC doorgeven via tc@tcparkmarlot.com

We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk Marlotters (jong en oud) hun opgekropte tennishonger kunnen stillen tijdens een mooie Onderlinghe in een bijzonder jaar !!!

Nog een aantal aandachtspunten:
– Tijdens de Onderlinghe zorgt de club voor de ballen, waarbij slechts 1 wedstrijd per dag met hetzelfde blik wordt gespeeld.
– Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 EUR voor 1 onderdeel en 12,50 EUR voor twee onderdelen. Je kunt voor maximaal twee onderdelen inschrijven!

We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk Marlotters (jong en oud) hun opgekropte tennishonger kunnen stillen tijdens een mooie Onderlinghe in een bijzonder jaar !!!

Nog een aantal aandachtspunten:

– Tijdens de Onderlinghe zorgt de club voor de ballen, waarbij slechts 1 wedstrijd per dag met hetzelfde blik wordt gespeeld.

– Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 EUR voor 1 onderdeel en 12,50 EUR voor twee onderdelen. Je kunt voor maximaal twee onderdelen inschrijven!

– Bij het inschrijven kun je de verhinderingen opgeven, de TC gaat hier in het algemeen flexibel mee om (maar er zijn grenzen, dit geldt zeker voor de dubbelonderdelen!)

– Voor de senioren kun je inschrijven in de volgende categorieën:
o Herenenkel A/B
o Damesenkel A/B
o Herendubbel A/B
o Damesdubbel A/B
o Gemengd dubbel A/B
o Veteranen Herendubbel
o Veteranen Damesdubbel

– De TC houdt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen bepaalde categorieën samen te voegen.

– Als indicatie voor de speelsterkte kan voor de heren voor Categorie A de speelsterktes 4/5/6 en voor Categorie B de speelsterktes 7/8/9 gebruikt worden. Bij de zijn de corresponderende speelsterktes 4/5/6/7 voor categorie A en 8/9 voor Categorie B. Dit is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het inschrijven, inschrijven in een hogere categorie is natuurlijk toegestaan.

– De zomertennissers kunnen aan de Onderlinghe deelnemen, echter alleen aan de volgende onderdelen :
o Herenenkel B
o Damesenkel B
o Herendubbel A/B
o Damesdubbel A/B
o Gemengd dubbel A/B

De TC

Comments are closed.