Definitief besluit over openingstijden Augustus

Beste leden

Naar aanleiding van een aantal reacties, en na overleg met Lennart en Jade, is besloten ook in Augustus het volledige rooster conform het reglement van kracht te doen zijn.

U kunt dus spelen op de normale tijden.

Wel is het zo, dat conform reglement het Park kan worden gesloten bij aanwezigheid van 2 of minder senior leden.

In de praktijk houdt dat in, dat het Park beheer het park kan sluiten als er meer dan anderhalf uur geen leden komen spelen.  Dat wordt dan op twitter gezet op de website.  Er tevens op twitter worden aangegeven, wanneer het park in de loop van de dag weer open is.

Checkt u dus even onze website/rechterkolom voordat u komt spelen om te voorkomen voor een dicht hek te staan.  

Lennart zal zorgen dat het Park open is is als de “vaste groepjes” komen.

We zullen inventariseren hoeveel mensen komen spelen en aan de hand daarvan volgend jaar op de Algemene Leden Vergadering eventuele wijzigingen voorstellen, dit omdat in de voorgaande jaren gebleken is dat Augustus voor het Park een hele “stille” maand is, en dat de kosten en baten voor zowel pachter als club helaas niet tegen elkaar opwegen.

Veel speelplezier!

Met vriendelijke groet

Het Bestuur

Jorrit Van der Togt

Comments are closed.