Contributie

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 10 februari 2020 zijn de contributies voor het seizoen 2020 vastgesteld. Entreegeld is voor alle leden-categorieën komen te vervallen. De categorie echtpaarleden is afgeschaft.

LidcategorieContributie
Juniorlid t/m 11 jaar *€ 120,00
Juniorlid 12 - 17 jaar € 145,00
Semi-seniorlid 18 - 22 jaar€ 200,00
Studentlid 23 - 28 jaar€ 200,00
Student-buitenlid < 22 jaar€ 140,00
Seniorlid€ 270,00
Ochtendlid€ 200,00
Buitenlid€ 200,00
Buitenlandlid **€ 125,00

* De peildatum is 1 januari 2020. Zo vallen de kinderen die op 1 januari 2020 de 12-jarige leeftijd hebben bereikt in de categorie junioren 12-17
** Deze lidcategorie is alleen beschikbaar voor (oud)leden, waardoor geen entreegeld in rekening gebracht wordt.

Bij het uitblijven van tijdige betaling worden aanmaningskosten van € 25,- in rekening gebracht.

De kosten voor de jeugdlessen worden door de vereniging geïnd en medio april 2020 gefactureerd.

Leden categorieën
ochtendleden, zijn die seniorleden die slechts gerechtigd zijn te spelen op werkdagen tot 13.00 uur;
semi-seniorleden, zijn die seniorleden, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt;
buitenleden, zijn zij, die niet wonen in de provincie Zuid-Holland;
studentenleden, zijn zij, die een dagopleiding volgen aan een instelling van wetenschappelijk- of van hoger beroepsonderwijs. Student-leden behouden de status van student-lid uiterlijk tot en met het jaar waarin zij 27 jaar worden;
studenten-buitenleden, zijn buitenleden met een studentenlidstatus;

Kandidaat-lidstatus van één van genoemde categorieën heeft geen invloed op het bij deze categorieën behorende contributieniveau.

Comments are closed.